Welcome to Blcu Bangkok


กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาเยือนกรุงเทพ และเยี่ยมชมกิจการของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกันนั้นได้เซ็นบันทึกความเข้าใจในโครงการ 1+3 กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเซ็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU