Welcome to Blcu Bangkok


กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาเยือนกรุงเทพ และเยี่ยมชมกิจการของ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ และเข้าพบผู้อำการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภารดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล และคณะครูของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยี่ยมสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาขากรุงเทพ

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU