Welcome to Blcu Bangkok


กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

พิธีแถลงข่าว เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ชุยซีเลี่ยง (คนที่สี่จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ร่วมแถลงข่าวกับ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (คนที่สามจากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เปิดหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญามหาบัณฑิตของทั้งสองสถาบัน

พิธีแถลงข่าว เปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโทระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU