Welcome to Blcu Bangkok


ปฎิทินตารางเรียน 2016
เนื่องจากมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงของดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของ BLCU ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหลังจากวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตามนโยบายของภาครัฐ ผู้สนใจหลักสูตรของ BLCU สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทางอีเมล์ blcubangkok@hotmail.com และเฟซบุ๊ก BLCUBANGKOK ได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020-21/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 

หลักสูตรเตรียมปริญญาตรี

หลักสูตรเตรียมปริญญาเป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เป็นภาษาจีนแบบรวมทักษะ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาจีนในประเทศจีน และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยจีนเอกสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งสายศิลปศาสตร์ สายเศรษฐศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตร

1.1  ภาษาจีนเพื่อเอกภาษาจีนสายศิลปศาสตร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับวิชาเอกภาษาจีนสายศิลปศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาด้านต่าง ๆ เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง ของจีน ฯลฯ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน 800 คำ และความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน1.2  ภาษาจีนเพื่อคณิตศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนวิชาเอกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาของคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลายของจีน เข้าใจและใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์และคำจำกัดความเพื่อแก้โจทย์ต่าง ๆ ได้1.3  ภาษาจีนเพื่อเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนี้เป็นภาษาจีนสำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ นักเรียนจะฝึกอ่านบทความทางเศรษฐศาสตร์และการค้าจำนวนมาก เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและทราบคำศัพท์ทางเศรษฐกิจและการค้า 1,000 คำ และรูปแบบบทความทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วไปที่ใช้บ่อย1.4 หลักสูตรเร่งรัดคำศัพท์ HSK

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติวการสอบ HSK แบ่งออกเป็น HSK ระดับ3, HSK ระดับ4, HSK ระดับ5 และให้ฝึกทำข้อสอบจำลองทั้ง สามระดับ อิงตามรูปแบบการสอบสามประเภท คือ การฟัง การอ่านเข้าใจ และการเขียน ดำเนินการฝึกอบรมแยกตามประเภท สอนกลยุทธ์การตอบคำถาม ทักษะการทำข้อสอบและการทำตัวให้คุ้นเคยกับสนามสอบ2. ชั่วโมงเรียนและเวลาเรียน

หนึ่งภาคการศึกษา เรียน18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เรียนทุกบ่ายวันเสาร์ และบ่ายวันอาทิตย์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง เวลา 14:00-17:00 น.


3. รูปแบบการสอน

ก่อนการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ใช้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก ถ้าการระบาดของโรคในประเทศไทยควบคุมได้แล้ว  การสอบกลางภาคและปลายภาคจะต้องมาสอบที่โรงเรียน  (นักเรียนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพจะปรึกษาหารือวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป)


4. รายวิชาและชั่วโมงเรียน

รายวิชาเรียนและจำนวนชั่วโมงเรียน

รายวิชา

จำนวนชั่วโมงเรียน

ตำราเรียน

ภาษาจีนพื้นฐาน

57

《汉语教程》

ภาษาจีนเพื่อคณิตศาสตร์

15

《数学》

ภาษาจีนเพื่อเศรษฐศาสตร์

21

《经贸汉语读写教程》

หลักสูตรเร่งรัด HSK

15

HSK标准教程》

รวมชั่วโมงเรียน

108

หมายเหตุ: เมื่อจบแต่ละภาคการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนต่อตามรายวิชา ในภาคการศึกษาต่อไป5. หลักสูตรเตรียมปริญญาภาษาจีน (วันหยุดสุดสัปดาห์)

ระยะเวลาเรียนของภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน

วันที่สิ้นสุดการสมัคร

 วันที่ 6 กันยายน 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564
(18สัปดาห์/108ชั่วโมง)


25,000 บาท

วันที่ 31 สิงหาคม 2563หมายเหตุ

  • เปิดชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนสมัครจำนวน 15 คนขึ้นไป หากจำนวนไม่ถึง 15 คน ไม่เปิดชั้นเรียน
  • ค่าเล่าเรียนไม่รวมตำราเรียน
  • ค่าสมัครเรียน 2,000 บาท
  • โอนค่าเล่าเรียน

จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า

บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เลขที่บัญชี 186-101218-3

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
เลขที่บัญชี 681-2-08583-0

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนทางอีเมล blcubangkok@hotmail.com
สมัครเรียนติดต่อ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้
หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314
ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com


Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU