Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีภารกิจเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่า สหประชาชาติน้อย อีกทั้งยังสอนหลักสูตรภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศาสตร์ การสื่อสาร และการเงิน ให้กับนักศึกษาจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยฯยังมีภารกิจฝึกอบรมครูเพื่อให้มีความพร้อมไปทำงานด้านการสอนในต่างประเทศอีกด้วย

   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนานที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมากที่สุดด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักเรียนนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนจากต่างชาติต่างๆ กว่า 176 ประเทศ จำนวนกว่า 150,000 คน ที่เคยมาเรียนภาษาจีนที่นี้ แต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกนับหมื่นคนศึกษาร่วมกับนักเรียนจีนอีก 6,000 คนในสถาบันแห่งนี้

   มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งรับนักศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี โท และเอก และการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน คุณภาพการสอนเป็นที่ยอมรับว่าดีเลิศในวงการการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเคลืออัสสัมชัญในประเทศไทย

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง
ศาสตราจารย์ ฉวี่เต๋อหลิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (แถวหน้าคนที่ 4 นับจากซ้ายมือ) และ ภราดาบัญญัติ โรจนารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (แถวหน้าคนที่ 4นับจากขวามือ) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางการศึกษาต่อกันในวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ที่กรุงปักกิ่ง โดยมี ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (แถวหน้าคนที่ 5 นับจากซ้ายมือ) เป็นสักขีพยาน

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
หลังจากการเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งครั้งแรกของคณะเดินทางเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางการศึกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 เสร็จสิ้นแล้ว

ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้ส่งคณะผู้แทนมาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นครั้งแรกเพื่อเจรจาโครงการความร่วมมือต่อระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ในการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประสพความสำเร็จในข้อตกลงต่าง ๆ และได้ลงนามสัญญาความมือทางการศึกษาต่อกัน

พิธีลงนามในสัญญาความมือทางการศึกษา
พิธีลงนามในสัญญาความมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2544 โดยภราดาบัญญัติ โรจนารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและ Prof. Lin Guoli รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โดยมี ฯพณฯ ฉินอวี่เซิน อัครราชทูตฝ่ายวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย (คนแรกจากขวา) เป็นสักขีพยาน

พิธีเปิดป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งที่กรุงเทพ

ภาพพิธีเปิดป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งที่กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยมี ฯพณฯ เอี้ยนถิงอ้าย
เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นประธานในพิธี


จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการสู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้เซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาษาจีนทางธุรกิจร่วมกัน

พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ภราดาบัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศาสตราจารย์ ดร. ฉวี่เต๋อหลิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง


โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าขึ้น หลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างนักศึกษาผู้ต้องการมีความเชี่ยวชาญภาษาจีน เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศที่ใช้ภาษาจีนได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทั้งสองสถาบันพัฒนาขึ้นร่วมกัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อร่วมมือกันในการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย หลักสูตรได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพการสอนภาษาจีนรวมถึงบัณฑิตระดับปริญญาตรีซึ่งต้องการศึกษาต่อเพื่อจะประกอบอาชีพการสอนภาษาจีนในอนาคต หลักสูตรนี้ร่วมกันพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจระดับประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรภาษาจีนระดับประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจภาคค่ำสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาบุคคลที่เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ภาษาจีนด้านธุรกิจอย่างถ่องแท้ ให้เข้าใจสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจีน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจหรืออื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิส่งตรงมาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU