Welcome to Blcu Bangkok


Facebook Blcubangkok คู่มือการสมัคร HSK Online
แผนที่ศุนย์สอบ HSK
ปฎิทินตารางเรียน 2016
กิจกรรมโรงเรียน BLCU
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (covid-19) ขณะนี้ที่ทวีความรุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สอบมีความจำเป็นต้องยกเลิกจัดสอบ HSK ทุกระดับในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้เต็มจำนวน
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2020/ตารางสอบ HSK'20 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลา 40 ปีกว่าที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ เราเป็นศูนย์สอบ HSK ในประเทศไทย ... {อ่านต่อ}

เนื่องจากมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 ทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงของดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของ BLCU ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม2563 และหลังจากวันที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตามนโยบายของภาครัฐ ผู้สนใจหลักสูตรของ BLCU สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ทางอีเมล์ blcubangkok@hotmail.com และเฟซบุ๊ก BLCUBANGKOK ได้ตามปกติ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาคค่ำ)
หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประกาศรับนักศึกษานานาชาติ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งวิทยาเขตกรุงเทพ เปิดหลักสูตรเตรียมปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ...

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4 เดินทางไปทัศนะศึกษา ณ กรุงเซี่ยงไฮ้
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4 เดินทางไปทัศนะศึกษา ณ กรุงเซี่ยงไฮ้...

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร...

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1...
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง...

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU