หลักสูตรทั้งหมด

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไปและภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไปมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะ เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2021-02-19 14:55:35 น. ,  View (2711)


ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (260 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน (13 ชั่วโมง)
วันจันทร์ , วันพุธ เวลา 18:30 - 21:30 น. / วันศุกร์ เวลา 18:00 - 22:00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 12:00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2021-02-20 21:08:06 น. ,  View (2273)


กำลังเปิดรับสมัคร ทดลองเรียนฟรี
เปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตร เทคนิคเตรียมสอบ HSK4 และ HSK5

เพื่อตอบสนองความต้องการการของผู้สมัครสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน (HSK) จึงจัดหลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบ HSK ด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ให้บุคคลที่สนใจ

Update 2021-02-19 14:11:04 น. ,  View (1354)


เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
* เปิดทดลองเรียน จำนวน 3 ชั่วโมง วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที


รีวิว BLCU Bangkok
image