Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok คู่มือการสมัคร HSK Online
แผนที่ศุนย์สอบ HSK
ปฎิทินตารางเรียน 2016
กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2560 | ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560/A>
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2017 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลา 40 ปีกว่าที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ เราเป็นศูนย์สอบ HSK ในประเทศไทย ... {อ่านต่อ}
หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม และ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประกาศรับนักศึกษานานาชาติ
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร...

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1...
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง...

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314 Fax : 0-2675-6174
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU