หลักสูตรทั้งหมด

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไปและภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไปมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะ เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2021-02-19 14:55:35 น. ,  View (3877)


ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ (260 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน (13 ชั่วโมง)
วันจันทร์ , วันพุธ เวลา 18:30 - 21:30 น. / วันศุกร์ เวลา 18:00 - 22:00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 12:00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2021-02-20 21:08:06 น. ,  View (3305)


กำลังเปิดรับสมัคร ทดลองเรียนฟรี
เปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตรระยะสั้นปรับพื้นฐานภาษาจีน

เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้และทักษะภาษาจีน และต้องการปรับพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาจีน ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างเร่งรัด ให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

Update 2021-02-19 13:03:27 น. ,  View (1157)


เรียนที่สถาบัน สัปดาห์ละ 3 วัน
วันอังคาร, วันพฤหัส เรียนเวลา 18:30 น. - 21:30 น.
วันเสาร์ เรียนเวลา 17:30 น. - 21:30 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที


รีวิว BLCU Bangkok
image
กิจกรรมของสถาบัน
image