หลักสูตรทั้งหมด

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนทั่วไปและภาษาจีนธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไปมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะ เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ (ต่อยอดปริญญาตรีได้)

เรียนภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัด และเป็นระบบตามหลักสูตรและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับคนจีน

Update 2021-01-12 07:32:21 น. ,  View (905)


เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564

เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 13 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 18.30-21.30 น. วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป(วันอาทิตย์) เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง

Update 2021-01-04 03:08:06 น. ,  View (741)


เริ่มเทอมใหม่ วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 / เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

หลักสูตร เทคนิคเตรียมสอบ HSK4 และ HSK5

เพื่อตอบสนองความต้องการการของผู้สมัครสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน (HSK) จึงจัดหลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบ HSK ด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ให้บุคคลที่สนใจ

Update 2020-11-26 17:11:04 น. ,  View (588)


หลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK4,HSK 5 เปิดทดลองเรียน จำนวน 3 ชั้วโมง วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อ่านเพิ่มเติม       สมัครทันที

รีวิว BLCU Bangkok
image