Welcome to Blcu Bangkok
Facebook Blcubangkok คู่มือการสมัคร HSK Online
แผนที่ศุนย์สอบ HSK
ปฎิทินตารางเรียน 2016
กิจกรรมโรงเรียน BLCU
กำหนดวันสอบ HSK ประจำปี 2562 | ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | ปฎิทินตารางเรียน 2019/ตารางสอบ HSK'18 | การรับสมัคร | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา
 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลา 40 ปีกว่าที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ เราเป็นศูนย์สอบ HSK ในประเทศไทย ... {อ่านต่อ}
หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป
  เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
  ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาคค่ำ)
  เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.
  ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป (วันอาทิตย์)
  เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
  ที่ตึกมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประกาศรับนักศึกษานานาชาติ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่ ค่ายเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล “ค้นหารากกำเนิดจีน” ศิลปะการแสดงงิ้วจีน ประจำปี 2561  โดยมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง หลักสูตรระยะสั้น ปรัชญาขงจื๊อ
  เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง / เวลา 18.30- 21.30 น.
มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งจัดโครงการอบรมครูภาษาจีนชาวไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี2562
ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ...

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4 เดินทางไปทัศนะศึกษา ณ กรุงเซี่ยงไฮ้
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 4 เดินทางไปทัศนะศึกษา ณ กรุงเซี่ยงไฮ้...

เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร
เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นวิทยากร...

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพเปิดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่นที่ 1...
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
งานรับรองผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง...

Welcome to BlcuBangkok.com
Beijing Language and Culture University Bangkok Office
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699, 0-2212-5314 , Fax : 0-2675-6174
Email : blcubangkok@hotmail.com , Facebook : https://www.facebook.com/BLCUBANGKOK
Copyright©2004 : Beijing Language and Culture University Bangkok Office. All rights reserved.
ร่วมเป็นเพื่อนใน facebook BLCU